ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Σαρωνικός, 6.7.1986. Ναυτικὴ ἑβδομάς. Ἐπιθεώρησις τοῦ Στόλου. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ