ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον,  20.6.1986. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων καὶ Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Χαίπλσαμ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ