ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον,  4.6.1986. Μὲ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Δωρόθεον.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 19.6.1986.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Pierre Pflimlin.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  20.6.1986. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων καὶ Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Χαίπλσαμ.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  8.7.1986.
Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
Ἀντώνην Τρίτσην.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  11.7.1986.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Κίνας Zhao Ziyang.
Ἀθῆναι, θέατρον Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ,  25.7.1986.  Παράστασις μπαλλέτων Χἀρλεμ. Μὲ τὴν κορυφαία.
     
Βερολῖνον, 15.9.1986.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Ἀνατολικὴν Γερμανίαν. Πρόεδρός της Ἔριχ Χόνεκερ, προσφωνῶν τὸν Ἑλληνα Πρόεδρον κατὰ τὸ ἐπίσημον πρὸς τιμήν του δεῖπνον.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  23.10.1986.
Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Τσεχοσλοβακίας
Στρούγκαλ.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  3.11.1986.  Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Ἰνδίας Giani Zail Singh.  Προσφώνησις κατὰ τὸ πρὸς τιμήν του δεῖπνον.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.12.1986.  Μὲ ἀντιπροσωπείαν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς.
ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ