ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 13.3.1988.  Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Γεωργίου Βασιλείου μετὰ τῆς συζύγου του Ἀνδρούλας. Τὰ δύο Προεδρικὰ ζεύγη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου μετὰ τῆς συζύγου του Μαργαρίτας.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ