ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πεκῖνον, 19.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Κατὰ τὴν συνομιλίαν, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας Γιὰνγκ Σανγκούν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ