ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πεκῖνον, Grand Palais du Peuple (salle Ouest), 19.4.1988.  Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Κατὰ τὸ ἐπίσημον δεῖπνον, μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας Γιὰνγκ Σανγκούν καὶ τὴν σύζυγόν του.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ