ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 15.4.1988. Μὲ τὸν Δήμαρχον τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου Ἔμπαρχαντ Ντῆπγκεν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ