ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, 25.3.1986. Ἑορτασμὸς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Μὲ τὸν Πρόεδρον Παναγιώτην Κανελλόπουλον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ