ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 14.3.1986. Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἡνωμένου Ἑλληνοαμερικανικοῦ Κογκρέσσου Ἀνδρέαν Ἄθενς καὶ τὴν σύζυγόν του

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ