ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Ἀθῆναι, λεωφόρος Κηφισίας, 30.3.1986. Ἐγκαίνια Μουσείου Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Κατάθεσις στεφάνου εἰς παρακείμενον ἄγαλμα τοῦ ἀληθοῦς Ἐθνάρχου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ