ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 11.3.1986. Ἐπιστροφὴ ἀπὸ Λισσαβῶνα. Μὲ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, Ἐπίτιμον Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Λεωνίδαν Παπακαρυᾶν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ