ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κοινότητα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Τορόντο.
Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κοινότητα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Τορόντο.
Εἰς τὸ Μουσεῖον Πολιτισμοῦ τῆς Ὀττάβα.  Οἰκογενειακῶς καὶ μὲ τὴν ξεναγὸν τοῦ Μουσείου καὶ ὁμοχωρίους (Σκληθριῶτες).
Εἰς τὸ Μουσεῖον Πολιτισμοῦ τῆς Ὀττάβα.  Οἰκογενειακῶς καὶ μὲ τὴν ξεναγὸν τοῦ Μουσείου καὶ ὁμοχωρίους (Σκληθριῶτες).
Ὀττάβα. Ἔφη καὶ ἡ Πετρούλα Σαρτζετάκη. Εἰς τὸ βάθος ὁ λοφίσκος τοῦ Κοινοβουλίου.
Κατὰ τὴν ἀναχώρησιν ἀπὸ τὸ Τορόντο Καναδᾶ.
ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ