ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Εἰς τὸ Μουσεῖον Πολιτισμοῦ τῆς Ὀττάβα.  Οἰκογενειακῶς καὶ μὲ τὴν ξεναγὸν τοῦ Μουσείου καὶ ὁμοχωρίους (Σκληθριῶτες).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ