ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Ὀττάβα. Ἔφη καὶ ἡ Πετρούλα Σαρτζετάκη. Εἰς τὸ βάθος ὁ λοφίσκος τοῦ Κοινοβουλίου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ