ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κοινότητα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Τορόντο.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ