1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 16.8.1956. Πανήγυρις, εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ χωριοῦ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ