ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως
Νεοσυλλέκτων Κορίνθου,

7.7.1951, πρώτη ἡμέρα κατατάξεως.
Γεῦμα εἰς τὸ γήπεδον.

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ