1963-1974
Ἀγρίνιον, 1962. Προεδρεύων Πρωτοδικῶν. Εἰς τὸ γραφεῖον μου τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ