1963-1974
Ἀθῆναι, Ἰούλιος 1974. Πανηγυρίζοντες τὴν ἀποκατάστασι τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος, εἰς τὸ διαμέρισμα τῆς Ἀμαλίας Φλέμιγκ (ὁδὸς Κανάρη, Κολωνάκι). Μὲ τὴν οἰκοδέσποιναν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ