1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, 27.1.1957.  Εἰρηνοδίκης.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ