1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, Φθινόπωρον 1956. Πρόεδρος τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγροτικοῦ Νηπιοτροφείου. Μὲ τὰ  παιδάκια καὶ τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἱδρύματος,

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ