β) Δήλωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ( 29.3.1985)

 

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη ὡς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς ΔημοκρατίαςΠρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου  ἐδήλωσε πρὸς τὸν τύπον, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἀκόλουθα :

 

..............« Ἀποκτᾷ ἡ χώρα ἕναν ἀξιολογώτατο ἄνθρωπο, ἕναν δημοκράτη ὑπερκομματικὸ γιὰ Πρόεδρο.

Ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία ζῇ σήμερα μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ αὐθεντικὲς στιγμές της. Μὲ τὴν ψῆφο της  ἡ Ἐθνικὴ Ἀντιπροσωπεία ἀνέδειξε στὸ κορυφαῖο ἀξίωμα τῆς λειτουργίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τὸν ἀδέκαστο δικαστή, τὸν ἀγωνιστὴ τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἐλευθερίας Χρῆστο Σαρτζετάκη. Στὸ πρόσωπο τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἑνώνονται ἁρμονικὰ οἱ συμβολισμοὶ τῆς Δημοκρατίας, τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς Ἐλευθερίας ».

 

(Ἡ δήλωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὸ περιοδικὸ «ΔΙΚΑΙΟ καὶ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», τόμος 10, 1985, σελ. 141)