ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 24.7.1985. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ Προέδρου τῆς Βουλγαρίας Θεοδώρου Ζιβκωφ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ