ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Ὀλλανδία,Lisse, 19.4.1989. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Ὁλλανδίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Βασίλισσαν τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκην εἰς τὴν Ἔκθεσιν Λουλουδιῶν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ