ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Ὀλλανδία, Leiden, 18.4.1989. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Ὁλλανδίαν. Κατὰ τὴν ἀνταποδοτικὴν δεξίωσιν, μὲ τὴν Βασίλισσαν τῆς Ὁλλανδίας Βεατρίκην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ