ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 26.6.1989. Εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἱσπανίας Φιλίππε Γκονζάλες.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ