ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 26.6.1989. Εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς (κατ’ ἀναπλήρωσιν ἀσθενοῦντος Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ