ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Βασιλικὰ Ἀνάκτορα, 26.6.1989. Γεῦμα τῶν Βασιλέων πρὸς τιμὴν τῶν μετεχόντων εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς Βασιλεῖς τῆς Ἱσπανίας Χουὰν Κάρλος καὶ Σοφίαν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ