ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Βασιλικὰ Ἀνάκτορα, 26.6.1989. Γεῦμα τῶν Βασιλέων πρὸς τιμὴν τῶν μετεχόντων εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς.  Συνομιλία μὲ τὸν Βασιλέα τῆς Ἱσπανίας Χουὰν Κάρλος.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ