ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 27.6.1989. Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Μὲ τοὺς λοιποὺς Ἡγέτας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ