ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Μὲ τὴν ὁμάδα ὑποδοχῆς εἰς τὸ  ἀεροδρόμιον τοῦ Τορόντο.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ