ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Μὲ τὴν ὁμάδα ὑποδοχῆς εἰς τὸ  ἀεροδρόμιον τοῦ Τορόντο.
Σὲ συγκέντρωσι   τῆς  Ἀδελφότητος Ποντίων τοῦ Τορόντο.
Οἰκογενειακῶς εἰς τὸν C.N.Tower τοῦ Τορόντο.
Μὲ τὸ Συμβούλιον τῆς Ἑλληνοκαναδικῆς Ὁμοσπονδίας
Μὲ τὴν Ὁμοσπονδία  Φλωρινιωτῶν.
Μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Σωτήριον εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Μέγαρον.
     
Απὸ τὸ χορευτικὸν δεῖπνον τῆς 10.9.2001 μὲ συμμετοχὴν ἄνω τῶν 750 ὁμογενῶν. Χαιρετισμὸς στοὺς συνδαιτημόνες. Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἀλληλοβοηθητικοῦ Συλλόγου Σκλήθρου «Ἁγία Παρασκευὴ» Γεώργιον Καραϊσκάκην κατὰ τὴν ἀνταλλαγὴν δώρων. Χορευτικὸς ὅμιλος ἀπὸ Κρητικόπουλα.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ