ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Σωτήριον εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Μέγαρον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ