ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Κάντανος Χανίων, 26.5.1985. Ἐπέτειος τῆς «Μάχης τῆς Κρήτης». Κατάθεσις στεφάνου εἰς τὸ μνημεῖον. 

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ