ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν, 9.10.1985. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας Ἔριχ Χόνεκερ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ