ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον,  30.12.1985. Μὲ  ὁμάδα παιδιῶν ἀπὸ τὴν Κάντανον Χανίων, ποὺ εἶπαν τὰ κάλαντα τῆς πρωτοχρονιᾶς.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ