ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Πεντάγωνον, 20.11.1985. Ἐνημερωτικὴ ἐπίσκεψις. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἀνδρέαν Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ