ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Ἐθνικὸν Μετσόβιον Πολυτεχνεῖον, 16.11.1985. Ἐπέτειος φοιτητικῆς ἐξεγέρσεως κατὰ τῆς δικτατορίας. Κατάθεσις στεφάνου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ