ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1985
Προεδρικὸν Μέγαρον,  7.11.1985. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἰάκωβοςπροσφέρει ἀντίτυπον τοῦ ἐπὶ τῇ 25ετηρίδι τῆς Ἀρχιερατείας του τιμητικοῦ τόμου «Ξενία» εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Χρῆστον Σαρτζετάκην, χαιρετιστήριον μήνυμα τοῦ ὁποίου καὶ περιέχεται εἰς τὸν τόμον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ