ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Μέγαρον τῶν Ἠλυσίων, Παρίσιοι, 12.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν. Ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Φρανσουὰ Μιττερράν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ