ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Ἀεροδρόμιον Ὀρλὺ Παρισίων,  12.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Φρανσουὰ Μιττερράν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ