ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, 13.5.1986. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης τιμᾶται εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Ἀνωτάτου (Ἁκυρωτικοῦ) Δικαστηρίου (Ἀρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας (Cour de Cassation). Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, μὲ τὴν Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου Simone Rozés.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ