ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Παρίσιοι, Palais des Affaires Étrangères  13.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ Δήμαρχον Παρισίων Ζὰκ Σιράκ εἰς παρατεθὲν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ