ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μέγαρον, 15.6.1988.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Τουρκίας Τουργκοὺτ  Ὀζἀλ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ