ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πράγα, Château de Prague, 25.5.1988 . Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Τσεχοσλοβακίαν. Προσφώνησις τοῦ Προέδρου τῆς Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχοσλοβακίας Γκουστὰβ Χοῦσακ κατὰ τὸ παρατεθὲν πρὸς τιμὴν τοῦ Προεδρικοῦ ζεύγους Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη δεῖπνον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ