ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μέγαρον, 7.10.1988. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων Ἔρνστ-Γκὸντ Μπρέντερ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ