ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
12.9.1988. Ἀπὸ ἐπισκέψεις εἰς Σχολεῖα κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Μὲ μαθητὰς Δημοτικῶν Σχολείων Χαϊδαρίου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ