ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μέγαρον, 10.10.1988. Μὲ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Μάνφρεντ  Βέρνερ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ