ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Θεσσαλονίκη, Κυβερνεῖον, 26.10.1988. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν  Ἄκην Τσοχατζόπουλον καὶ τὸ ζεῦγος τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Κούβελα.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ