ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Καμπέρρα, 22.11.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Αὐστραλίαν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη μὲ τὰ ζεύγη τοῦ Γενικοῦ Κυβερνήτου τῆς Αὐστραλιανῆς Κοινοπολιτείας Sir Ninian Stephen καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως Robert Hawke.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ